Årstall: 2018


Statkraft

Oppgradering vannveier - Lukestyring Nedre Røssåga.

Årstall: 2016


National Oilwell

BOP

Årstall: 2015


Glencore Manganese Norway

Nytt kjølevannsannlegg smelteovn.

Årstall: 2015


National Oilwell

DLC Aggregat

Miras Hydraulikk

Vi er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana.