Du handler trygt hos Miras Hydraulikk. Hos Miras Hydraulikk setter vi kunden først, og det viktigste for oss er at du blir fornøyd.

Hos oss skal du få råd og tips når du spør - uansett om du skal ha en enkel hydraulikksylinder, eller kanskje ønsker rådgivning og faglig bistand til ombygging/ modifisering/ nybygg- av ett (større) anlegg.

Det være seg innen prosessindustri, gruvedrift, fartøy, havbruk, vann- og vindkraft m.m.

Hva er en Garanti

En garanti er en avtale mellom deg og Miras Hydraulikk, om at vi innenfor et visst tidsrom vil påta oss ansvar for enkelte mangler utover de lovbestemte.

Hva er en Funksjonsgaranti

En funksjonsgaranti vil si at vi påtar oss ansvar for ytelsens funksjonsdyktighet i en viss periode/ garantitid. Foreligger det feil på grunn av unormal bruk, vil dette kunne føre til at Miras Hydraulikk ikke er ansvarlig. Det være seg en ulykkes-hendelse, feil håndtering av anordningen/ tingen, eller andre unormale bruksforhold.

Hva er en Reklamasjon

Dersom du oppdager en feil eller mangel ved varen må du, innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen.

Fristen for å reklamere er likevel aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen (normal funksjonsgaranti periode). Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende. For å dokumentere behandlingen, ber vi om at du melder feil og mangler til oss så fort som mulig.

Dette kan du ha krav på

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du under visse forutsetninger ha krav på:

  • Å holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  • Å velge mellom retting eller omlevering
  • Å kreve prisavslag
  • Å kreve erstatning
  • Å kreve heving

Miras Hydraulikk har rett til å reparere en vare to ganger for samme feil. Ved samme feil tre ganger kan du kreve heving.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan du kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader.

Hvis du på eget initiativ prøver å rette mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke Miras Hydraulikk disse utgiftene.

Erstatning kan kreves for tap som følge av at tingen har en mangel, men gjelder kun tap som Miras Hydraulikk med rimelighet kunne ha forutsatt som en følge av mangelen og omfatter ikke tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet.

Miras Hydraulikk har gode garantiordninger, som du kan lese mer om her (link til pdf-utgave av «Generelle salgs og leveransebetingelser Miras Hydraulikk»)

Miras Hydraulikk

Vi er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana.